Office of the Provost 

Dış Destekli Araştırmalar ve Üniversite Dışı Mesleki Faaliyetler Menüsüne dönüş

 
DEĞERLENDİRME SÜRECİNDEN GEÇMESİ GEREKEN
DIŞ DESTEKLİ ARAŞTIRMALAR VE ÜNİVERSİTE DIŞI MESLEKİ FAALİYETLER İÇİN DOLDURULACAK FORMLAR

  • Dış Destekli Araştırmalar ve Üniversite Dışı Mesleki Faaliyet Bilgi Formu - (WORD), (PDF)
  • Dış Destekli Araştırmalar ve Üniversite Dışı Mesleki Faaliyet Özet Bütçe Formu - (WORD), (PDF)
  • Dış Destekli Araştırmalar ve Üniversite Dışı Mesleki Faaliyet Ayrıntılı Bütçe Formu - (WORD), (PDF)
  • Danışmanlık Sözleşmesi - (WORD), (PDF)

Last update: January, 2017